Allmänna råd

Hej

Här har vi lite råd angående renovering.

Vid större ingrepp så behövs bygglov från kommunen. Man kan annars vid försäljning vara tvungen att återställa det man gjort.

– Tänk på att alltid kolla upp företaget du anlitar har F-skattesedel.
– Det är även bra om företaget är anslutet till någon organisation.
– Skriv alltid ner kraven/det som beställs till hantverkaren, t.ex via e-post kommunikation. Muntliga överenskommelser håller inte bra om problem uppstår.
– Vid rotavdrag behöver du uppge föreningens organisations-nr som är: 769615-5857

Vid förändring av bärande väggar är det synerligen viktigt och FÖRBJUDET att inte begära bygglov med professionella kalkyler och skicka in till kommunen och Grannportens styrelse.