Stadgar

Här kan du ladda ner Bostadsrättsföreningen Grannportens stadgar.

Stadgarna styr vad som gäller i en bostadsrättsförening. Stadgarna upprättades redan då föreningen bildades.

Vart efter åren går kan stadgarna revideras, men det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna.

Det kanske viktigaste i en bostadsrättsförenings stadgar är att de innehåller en definition av vad som föreningen respektive bostadsrättsinnehavaren svarar för att reparera.

Klicka på länken nedan för att läsa

Stadgarna