Vid köp och försäljning

Vi har satt ihop ett litet informationshäfte om föreningen som med fördel kan
ges till nyinflyttade eller användas vid försäljning.

Här hittar du dokumentet.

Vid anmälan om byte av lägenhetsinnehavare så ska namn på dörren och i entré ändras, kontakta vår förvaltare NKG.

Länk till NKG namnbyte.

Meddelande om pantsättning och från banker och medlemskap ska gå till Castor:
Castor
Box 795
851 22 Sundsvall