Andrahandsuthyrning

Viktig information om andrahandsuthyrning 

Styrelsen har sammanställt information kring reglerna för andrahandsuthyrning av lägenhet i föreningen. Även om det kan låta trist med regler och blanketter så är detta mycket viktigt.

  • Anmälan måste inkomma minst två månader innan det tilltänkta uthyresdatumet.
  • Även förlängningar ska inkomma minst två månader innan det nuvarande går ut.
  • Man kan behöva stärka sina skäl beroende på orsak.
  • Alla vuxna som bor i lägenheten behöver ha ett giltigt kontrakt med dig som hyr ut i andra hand.
  • Du som hyr ut ska ha inkommit med en kopia på det underskrivna kontraktet senast en månad efter det datum du angivit för uthyrningen.
  • Alla ägare av bostadsrätten behöver skriva under ansökan.
  • Bor ägarna på skilda orter än uthyrningsadressen behöver båda inkomma med orsak till uthyrningen.

OBS !! Den som hyr ut sin lägenhet utan styrelsens tillstånd kan förlora lägenheten; och det oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt.

Blanketten för andrahandsuthyrning av bostadsrättslägenhet finns här.