Brandvarnare

De flesta lägenheter har en brandvarnare i taket i hallen. Denna sattes upp av förre fastighetsägaren. Nu har det gått så många år att den gjort sitt. I flera lägenheter har den börjat pipa med korta intervaller vilket indikerar att batterierna är slut. När man öppnar brandvarnarna så går det tyvärr inte att ta bort batterierna för att få tyst på
den. Istället får man bryta loss den svarta fyrkanten (som det står AQ på) från plattan. Detta går att göra med handkraft.

Se bild här!

OBS Det är inte tillåtet att ringa jouren eller NKG om brandlarmet indikerar att
batterierna är slut!

Brandlarmet kasseras i batteribehållare vid sopstationen!